هلدینگ گلخندان تجارت با هدفگذاریهای بلند مدت و گامهای برنامه ریزی شده در سال 1370با هدف صادرات، واردات، تهیه و توزیع انواع کالاهای مجاز، ارائه خدمات تجاری شرکتها شروع به فعالیت نمود وباتکیه بر دانش و تخصص و نیز بهره مندی از کارشناسان مجرب توانسته است در زمینه فعالیتی خود، در سطح مطلوبی به ارائه خدمات بپردازد و حتي‌المقدور در جهت بهينه‌سازي خدمات بازرگانی در كشور كوشا باشد.

Our
Unique & Branded
Ornaments

corsas