انبار بزرگ خلیج فارس

در آینده ای نزدیک _ انبار بزرگ خلیج فارس
شرکت گل خندان تجارت قصد دارد با راه اندازی انباری وسیع در شهر بندرعباس ضمن انجام خدمات استریپ و انبارداری در امر کالا های صادراتی و وارداتی خدمتی ویژه به بازرگانان عزیز ارائه نماید.

corsas