نشریه الکترونیک پارس لند

در آینده ای نزدیک_نشریه الکترونیک پارسلند (مرجع معماری و ساختمان)
1) اطلاع از آخرین اخبار معماری و تازه های طراحی روز ایران و جهان. 2) بستری برای به اشتراک گذاری مقالات و پروژه های کاربران عضو. 3) امکان معرفی رایگان حرفه و پیشه برای کاربران فعال در حوزه معماری و ساختمان.
هدف از پیاده سازی این نشریه در قالب یک وبسایت اینترنتی ، ارتقاء سطح اطلاع و آگاهی عموم و نیز فضایی برای معرفی و به اشتراک گذاری تجارب فعالان حوزه ی معماری و ساختمان بوده است.

مشاهده وب سایت

corsas